Iris - Blue Flag

$24.50 Sold out
Size: 1 Gallon
Iris versicolor 'Blue Flag'
Size: 1 Gallon